Ontslag Vrouwentroost

Uw werkgever in Vrouwentroost mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrouwentroost zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrouwentroost

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrouwentroost. Uw werkgever in Vrouwentroost mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrouwentroost arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrouwentroost niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrouwentroost te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrouwentroost u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrouwentroost of met bevallingsverlof bent in Vrouwentroost.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrouwentroost kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrouwentroost die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrouwentroost
 • Als u in Vrouwentroost lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrouwentroost wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrouwentroost lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrouwentroost lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrouwentroost wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrouwentroost op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrouwentroost

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrouwentroost. Uitzonderingen in Vrouwentroost;
 • Als uw werkgever in Vrouwentroost bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrouwentroost aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrouwentroost gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrouwentroost niet geschikt voor uw werk in Vrouwentroost of
 • u functioneert niet voldoende in Vrouwentroost.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrouwentroost

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrouwentroost niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrouwentroost of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrouwentroost verblijft, dan mag uw werkgever in Vrouwentroost u eveneens wel ontslaan.