Ontslag Vrouwenpolder

Uw werkgever in Vrouwenpolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrouwenpolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrouwenpolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrouwenpolder. Uw werkgever in Vrouwenpolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrouwenpolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrouwenpolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrouwenpolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrouwenpolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrouwenpolder of met bevallingsverlof bent in Vrouwenpolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrouwenpolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrouwenpolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrouwenpolder
 • Als u in Vrouwenpolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrouwenpolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrouwenpolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrouwenpolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrouwenpolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrouwenpolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrouwenpolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrouwenpolder. Uitzonderingen in Vrouwenpolder;
 • Als uw werkgever in Vrouwenpolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrouwenpolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrouwenpolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrouwenpolder niet geschikt voor uw werk in Vrouwenpolder of
 • u functioneert niet voldoende in Vrouwenpolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrouwenpolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrouwenpolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrouwenpolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrouwenpolder verblijft, dan mag uw werkgever in Vrouwenpolder u eveneens wel ontslaan.