Ontslag Vrouwenakker

Uw werkgever in Vrouwenakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrouwenakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrouwenakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrouwenakker. Uw werkgever in Vrouwenakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrouwenakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrouwenakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrouwenakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrouwenakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrouwenakker of met bevallingsverlof bent in Vrouwenakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrouwenakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrouwenakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrouwenakker
 • Als u in Vrouwenakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrouwenakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrouwenakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrouwenakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrouwenakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrouwenakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrouwenakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrouwenakker. Uitzonderingen in Vrouwenakker;
 • Als uw werkgever in Vrouwenakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrouwenakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrouwenakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrouwenakker niet geschikt voor uw werk in Vrouwenakker of
 • u functioneert niet voldoende in Vrouwenakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrouwenakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrouwenakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrouwenakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrouwenakker verblijft, dan mag uw werkgever in Vrouwenakker u eveneens wel ontslaan.