Ontslag Vrouwbuurtstermolen

Uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrouwbuurtstermolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrouwbuurtstermolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrouwbuurtstermolen. Uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrouwbuurtstermolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrouwbuurtstermolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrouwbuurtstermolen of met bevallingsverlof bent in Vrouwbuurtstermolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrouwbuurtstermolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrouwbuurtstermolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrouwbuurtstermolen
 • Als u in Vrouwbuurtstermolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrouwbuurtstermolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrouwbuurtstermolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrouwbuurtstermolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrouwbuurtstermolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrouwbuurtstermolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrouwbuurtstermolen. Uitzonderingen in Vrouwbuurtstermolen;
 • Als uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrouwbuurtstermolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrouwbuurtstermolen niet geschikt voor uw werk in Vrouwbuurtstermolen of
 • u functioneert niet voldoende in Vrouwbuurtstermolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrouwbuurtstermolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrouwbuurtstermolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrouwbuurtstermolen verblijft, dan mag uw werkgever in Vrouwbuurtstermolen u eveneens wel ontslaan.