Ontslag Vroomshoop

Uw werkgever in Vroomshoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vroomshoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vroomshoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vroomshoop. Uw werkgever in Vroomshoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vroomshoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vroomshoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vroomshoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vroomshoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vroomshoop of met bevallingsverlof bent in Vroomshoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vroomshoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vroomshoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vroomshoop
 • Als u in Vroomshoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vroomshoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Vroomshoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vroomshoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vroomshoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vroomshoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vroomshoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vroomshoop. Uitzonderingen in Vroomshoop;
 • Als uw werkgever in Vroomshoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vroomshoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vroomshoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vroomshoop niet geschikt voor uw werk in Vroomshoop of
 • u functioneert niet voldoende in Vroomshoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vroomshoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vroomshoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vroomshoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vroomshoop verblijft, dan mag uw werkgever in Vroomshoop u eveneens wel ontslaan.