Ontslag Vroenhout

Uw werkgever in Vroenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vroenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vroenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vroenhout. Uw werkgever in Vroenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vroenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vroenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vroenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vroenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vroenhout of met bevallingsverlof bent in Vroenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vroenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vroenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vroenhout
 • Als u in Vroenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vroenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Vroenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vroenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vroenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vroenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vroenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vroenhout. Uitzonderingen in Vroenhout;
 • Als uw werkgever in Vroenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vroenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vroenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vroenhout niet geschikt voor uw werk in Vroenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Vroenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vroenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vroenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vroenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vroenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Vroenhout u eveneens wel ontslaan.