Ontslag Vroelen

Uw werkgever in Vroelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vroelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vroelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vroelen. Uw werkgever in Vroelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vroelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vroelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vroelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vroelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vroelen of met bevallingsverlof bent in Vroelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vroelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vroelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vroelen
 • Als u in Vroelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vroelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vroelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vroelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vroelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vroelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vroelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vroelen. Uitzonderingen in Vroelen;
 • Als uw werkgever in Vroelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vroelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vroelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vroelen niet geschikt voor uw werk in Vroelen of
 • u functioneert niet voldoende in Vroelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vroelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vroelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vroelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vroelen verblijft, dan mag uw werkgever in Vroelen u eveneens wel ontslaan.