Ontslag Vrilkhoven

Uw werkgever in Vrilkhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrilkhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrilkhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrilkhoven. Uw werkgever in Vrilkhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrilkhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrilkhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrilkhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrilkhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrilkhoven of met bevallingsverlof bent in Vrilkhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrilkhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrilkhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrilkhoven
 • Als u in Vrilkhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrilkhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrilkhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrilkhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrilkhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrilkhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrilkhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrilkhoven. Uitzonderingen in Vrilkhoven;
 • Als uw werkgever in Vrilkhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrilkhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrilkhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrilkhoven niet geschikt voor uw werk in Vrilkhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Vrilkhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrilkhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrilkhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrilkhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrilkhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Vrilkhoven u eveneens wel ontslaan.