Ontslag Vrijhoeven

Uw werkgever in Vrijhoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrijhoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrijhoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrijhoeven. Uw werkgever in Vrijhoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrijhoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrijhoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrijhoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrijhoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrijhoeven of met bevallingsverlof bent in Vrijhoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrijhoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrijhoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrijhoeven
 • Als u in Vrijhoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrijhoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrijhoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrijhoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrijhoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrijhoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrijhoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrijhoeven. Uitzonderingen in Vrijhoeven;
 • Als uw werkgever in Vrijhoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrijhoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrijhoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrijhoeven niet geschikt voor uw werk in Vrijhoeven of
 • u functioneert niet voldoende in Vrijhoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrijhoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrijhoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrijhoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrijhoeven verblijft, dan mag uw werkgever in Vrijhoeven u eveneens wel ontslaan.