Ontslag Vrijhoeve

Uw werkgever in Vrijhoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrijhoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrijhoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrijhoeve. Uw werkgever in Vrijhoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrijhoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrijhoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrijhoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrijhoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrijhoeve of met bevallingsverlof bent in Vrijhoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrijhoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrijhoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrijhoeve
 • Als u in Vrijhoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrijhoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrijhoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrijhoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrijhoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrijhoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrijhoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrijhoeve. Uitzonderingen in Vrijhoeve;
 • Als uw werkgever in Vrijhoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrijhoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrijhoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrijhoeve niet geschikt voor uw werk in Vrijhoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Vrijhoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrijhoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrijhoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrijhoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrijhoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Vrijhoeve u eveneens wel ontslaan.