Ontslag Vrij

Uw werkgever in Vrij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrij. Uw werkgever in Vrij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrij of met bevallingsverlof bent in Vrij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrij
 • Als u in Vrij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrij wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrij. Uitzonderingen in Vrij;
 • Als uw werkgever in Vrij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrij niet geschikt voor uw werk in Vrij of
 • u functioneert niet voldoende in Vrij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrij verblijft, dan mag uw werkgever in Vrij u eveneens wel ontslaan.