Ontslag Vriezenveen

Uw werkgever in Vriezenveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vriezenveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vriezenveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vriezenveen. Uw werkgever in Vriezenveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vriezenveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vriezenveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vriezenveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vriezenveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vriezenveen of met bevallingsverlof bent in Vriezenveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vriezenveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vriezenveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vriezenveen
 • Als u in Vriezenveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vriezenveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vriezenveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vriezenveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vriezenveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vriezenveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vriezenveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vriezenveen. Uitzonderingen in Vriezenveen;
 • Als uw werkgever in Vriezenveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vriezenveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vriezenveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vriezenveen niet geschikt voor uw werk in Vriezenveen of
 • u functioneert niet voldoende in Vriezenveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vriezenveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vriezenveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vriezenveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vriezenveen verblijft, dan mag uw werkgever in Vriezenveen u eveneens wel ontslaan.