Ontslag Vriezekoop

Uw werkgever in Vriezekoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vriezekoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vriezekoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vriezekoop. Uw werkgever in Vriezekoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vriezekoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vriezekoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vriezekoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vriezekoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vriezekoop of met bevallingsverlof bent in Vriezekoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vriezekoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vriezekoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vriezekoop
 • Als u in Vriezekoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vriezekoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Vriezekoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vriezekoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vriezekoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vriezekoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vriezekoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vriezekoop. Uitzonderingen in Vriezekoop;
 • Als uw werkgever in Vriezekoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vriezekoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vriezekoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vriezekoop niet geschikt voor uw werk in Vriezekoop of
 • u functioneert niet voldoende in Vriezekoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vriezekoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vriezekoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vriezekoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vriezekoop verblijft, dan mag uw werkgever in Vriezekoop u eveneens wel ontslaan.