Ontslag Vriescheloo

Uw werkgever in Vriescheloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vriescheloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vriescheloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vriescheloo. Uw werkgever in Vriescheloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vriescheloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vriescheloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vriescheloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vriescheloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vriescheloo of met bevallingsverlof bent in Vriescheloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vriescheloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vriescheloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vriescheloo
 • Als u in Vriescheloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vriescheloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Vriescheloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vriescheloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vriescheloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vriescheloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vriescheloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vriescheloo. Uitzonderingen in Vriescheloo;
 • Als uw werkgever in Vriescheloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vriescheloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vriescheloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vriescheloo niet geschikt voor uw werk in Vriescheloo of
 • u functioneert niet voldoende in Vriescheloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vriescheloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vriescheloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vriescheloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vriescheloo verblijft, dan mag uw werkgever in Vriescheloo u eveneens wel ontslaan.