Ontslag Vries

Uw werkgever in Vries mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vries zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vries

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vries. Uw werkgever in Vries mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vries arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vries niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vries te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vries u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vries of met bevallingsverlof bent in Vries.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vries kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vries die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vries
 • Als u in Vries lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vries wilt opnemen;
 • Omdat u in Vries lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vries lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vries wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vries op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vries

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vries. Uitzonderingen in Vries;
 • Als uw werkgever in Vries bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vries aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vries gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vries niet geschikt voor uw werk in Vries of
 • u functioneert niet voldoende in Vries.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vries

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vries niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vries of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vries verblijft, dan mag uw werkgever in Vries u eveneens wel ontslaan.