Ontslag Vreewijk

Uw werkgever in Vreewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vreewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vreewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vreewijk. Uw werkgever in Vreewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vreewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vreewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vreewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vreewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vreewijk of met bevallingsverlof bent in Vreewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vreewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vreewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vreewijk
 • Als u in Vreewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vreewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Vreewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vreewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vreewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vreewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vreewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vreewijk. Uitzonderingen in Vreewijk;
 • Als uw werkgever in Vreewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vreewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vreewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vreewijk niet geschikt voor uw werk in Vreewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Vreewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vreewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vreewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vreewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vreewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Vreewijk u eveneens wel ontslaan.