Ontslag Vreeland

Uw werkgever in Vreeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vreeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vreeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vreeland. Uw werkgever in Vreeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vreeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vreeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vreeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vreeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vreeland of met bevallingsverlof bent in Vreeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vreeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vreeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vreeland
 • Als u in Vreeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vreeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Vreeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vreeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vreeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vreeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vreeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vreeland. Uitzonderingen in Vreeland;
 • Als uw werkgever in Vreeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vreeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vreeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vreeland niet geschikt voor uw werk in Vreeland of
 • u functioneert niet voldoende in Vreeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vreeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vreeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vreeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vreeland verblijft, dan mag uw werkgever in Vreeland u eveneens wel ontslaan.