Ontslag Vredepeel

Uw werkgever in Vredepeel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vredepeel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vredepeel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vredepeel. Uw werkgever in Vredepeel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vredepeel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vredepeel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vredepeel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vredepeel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vredepeel of met bevallingsverlof bent in Vredepeel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vredepeel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vredepeel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vredepeel
 • Als u in Vredepeel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vredepeel wilt opnemen;
 • Omdat u in Vredepeel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vredepeel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vredepeel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vredepeel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vredepeel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vredepeel. Uitzonderingen in Vredepeel;
 • Als uw werkgever in Vredepeel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vredepeel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vredepeel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vredepeel niet geschikt voor uw werk in Vredepeel of
 • u functioneert niet voldoende in Vredepeel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vredepeel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vredepeel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vredepeel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vredepeel verblijft, dan mag uw werkgever in Vredepeel u eveneens wel ontslaan.