Ontslag Vredenheim

Uw werkgever in Vredenheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vredenheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vredenheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vredenheim. Uw werkgever in Vredenheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vredenheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vredenheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vredenheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vredenheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vredenheim of met bevallingsverlof bent in Vredenheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vredenheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vredenheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vredenheim
 • Als u in Vredenheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vredenheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Vredenheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vredenheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vredenheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vredenheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vredenheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vredenheim. Uitzonderingen in Vredenheim;
 • Als uw werkgever in Vredenheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vredenheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vredenheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vredenheim niet geschikt voor uw werk in Vredenheim of
 • u functioneert niet voldoende in Vredenheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vredenheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vredenheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vredenheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vredenheim verblijft, dan mag uw werkgever in Vredenheim u eveneens wel ontslaan.