Ontslag Vragender

Uw werkgever in Vragender mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vragender zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vragender

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vragender. Uw werkgever in Vragender mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vragender arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vragender niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vragender te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vragender u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vragender of met bevallingsverlof bent in Vragender.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vragender kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vragender die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vragender
 • Als u in Vragender lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vragender wilt opnemen;
 • Omdat u in Vragender lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vragender lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vragender wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vragender op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vragender

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vragender. Uitzonderingen in Vragender;
 • Als uw werkgever in Vragender bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vragender aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vragender gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vragender niet geschikt voor uw werk in Vragender of
 • u functioneert niet voldoende in Vragender.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vragender

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vragender niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vragender of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vragender verblijft, dan mag uw werkgever in Vragender u eveneens wel ontslaan.