Ontslag Vrachelen

Uw werkgever in Vrachelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vrachelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vrachelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vrachelen. Uw werkgever in Vrachelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vrachelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vrachelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vrachelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vrachelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vrachelen of met bevallingsverlof bent in Vrachelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vrachelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vrachelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vrachelen
 • Als u in Vrachelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vrachelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vrachelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vrachelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vrachelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vrachelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vrachelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vrachelen. Uitzonderingen in Vrachelen;
 • Als uw werkgever in Vrachelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vrachelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vrachelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vrachelen niet geschikt voor uw werk in Vrachelen of
 • u functioneert niet voldoende in Vrachelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vrachelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vrachelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vrachelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vrachelen verblijft, dan mag uw werkgever in Vrachelen u eveneens wel ontslaan.