Ontslag Voulwames

Uw werkgever in Voulwames mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voulwames zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voulwames

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voulwames. Uw werkgever in Voulwames mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voulwames arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voulwames niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voulwames te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voulwames u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voulwames of met bevallingsverlof bent in Voulwames.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voulwames kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voulwames die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voulwames
 • Als u in Voulwames lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voulwames wilt opnemen;
 • Omdat u in Voulwames lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voulwames lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voulwames wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voulwames op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voulwames

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voulwames. Uitzonderingen in Voulwames;
 • Als uw werkgever in Voulwames bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voulwames aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voulwames gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voulwames niet geschikt voor uw werk in Voulwames of
 • u functioneert niet voldoende in Voulwames.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voulwames

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voulwames niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voulwames of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voulwames verblijft, dan mag uw werkgever in Voulwames u eveneens wel ontslaan.