Ontslag Vossenpels

Uw werkgever in Vossenpels mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vossenpels zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vossenpels

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vossenpels. Uw werkgever in Vossenpels mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vossenpels arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vossenpels niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vossenpels te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vossenpels u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vossenpels of met bevallingsverlof bent in Vossenpels.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vossenpels kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vossenpels die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vossenpels
 • Als u in Vossenpels lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vossenpels wilt opnemen;
 • Omdat u in Vossenpels lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vossenpels lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vossenpels wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vossenpels op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vossenpels

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vossenpels. Uitzonderingen in Vossenpels;
 • Als uw werkgever in Vossenpels bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vossenpels aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vossenpels gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vossenpels niet geschikt voor uw werk in Vossenpels of
 • u functioneert niet voldoende in Vossenpels.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vossenpels

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vossenpels niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vossenpels of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vossenpels verblijft, dan mag uw werkgever in Vossenpels u eveneens wel ontslaan.