Ontslag Vossenberg

Uw werkgever in Vossenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vossenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vossenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vossenberg. Uw werkgever in Vossenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vossenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vossenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vossenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vossenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vossenberg of met bevallingsverlof bent in Vossenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vossenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vossenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vossenberg
 • Als u in Vossenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vossenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Vossenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vossenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vossenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vossenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vossenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vossenberg. Uitzonderingen in Vossenberg;
 • Als uw werkgever in Vossenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vossenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vossenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vossenberg niet geschikt voor uw werk in Vossenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Vossenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vossenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vossenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vossenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vossenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Vossenberg u eveneens wel ontslaan.