Ontslag Vosselen

Uw werkgever in Vosselen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vosselen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vosselen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vosselen. Uw werkgever in Vosselen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vosselen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vosselen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vosselen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vosselen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vosselen of met bevallingsverlof bent in Vosselen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vosselen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vosselen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vosselen
 • Als u in Vosselen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vosselen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vosselen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vosselen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vosselen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vosselen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vosselen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vosselen. Uitzonderingen in Vosselen;
 • Als uw werkgever in Vosselen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vosselen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vosselen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vosselen niet geschikt voor uw werk in Vosselen of
 • u functioneert niet voldoende in Vosselen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vosselen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vosselen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vosselen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vosselen verblijft, dan mag uw werkgever in Vosselen u eveneens wel ontslaan.