Ontslag Vosseburen

Uw werkgever in Vosseburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vosseburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vosseburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vosseburen. Uw werkgever in Vosseburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vosseburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vosseburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vosseburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vosseburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vosseburen of met bevallingsverlof bent in Vosseburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vosseburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vosseburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vosseburen
 • Als u in Vosseburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vosseburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vosseburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vosseburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vosseburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vosseburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vosseburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vosseburen. Uitzonderingen in Vosseburen;
 • Als uw werkgever in Vosseburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vosseburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vosseburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vosseburen niet geschikt voor uw werk in Vosseburen of
 • u functioneert niet voldoende in Vosseburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vosseburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vosseburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vosseburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vosseburen verblijft, dan mag uw werkgever in Vosseburen u eveneens wel ontslaan.