Ontslag Vosseberg

Uw werkgever in Vosseberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vosseberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vosseberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vosseberg. Uw werkgever in Vosseberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vosseberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vosseberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vosseberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vosseberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vosseberg of met bevallingsverlof bent in Vosseberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vosseberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vosseberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vosseberg
 • Als u in Vosseberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vosseberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Vosseberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vosseberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vosseberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vosseberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vosseberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vosseberg. Uitzonderingen in Vosseberg;
 • Als uw werkgever in Vosseberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vosseberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vosseberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vosseberg niet geschikt voor uw werk in Vosseberg of
 • u functioneert niet voldoende in Vosseberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vosseberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vosseberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vosseberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vosseberg verblijft, dan mag uw werkgever in Vosseberg u eveneens wel ontslaan.