Ontslag Vossebelt

Uw werkgever in Vossebelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vossebelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vossebelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vossebelt. Uw werkgever in Vossebelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vossebelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vossebelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vossebelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vossebelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vossebelt of met bevallingsverlof bent in Vossebelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vossebelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vossebelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vossebelt
 • Als u in Vossebelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vossebelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Vossebelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vossebelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vossebelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vossebelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vossebelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vossebelt. Uitzonderingen in Vossebelt;
 • Als uw werkgever in Vossebelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vossebelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vossebelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vossebelt niet geschikt voor uw werk in Vossebelt of
 • u functioneert niet voldoende in Vossebelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vossebelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vossebelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vossebelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vossebelt verblijft, dan mag uw werkgever in Vossebelt u eveneens wel ontslaan.