Ontslag Voskuilen

Uw werkgever in Voskuilen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voskuilen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voskuilen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voskuilen. Uw werkgever in Voskuilen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voskuilen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voskuilen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voskuilen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voskuilen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voskuilen of met bevallingsverlof bent in Voskuilen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voskuilen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voskuilen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voskuilen
 • Als u in Voskuilen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voskuilen wilt opnemen;
 • Omdat u in Voskuilen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voskuilen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voskuilen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voskuilen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voskuilen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voskuilen. Uitzonderingen in Voskuilen;
 • Als uw werkgever in Voskuilen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voskuilen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voskuilen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voskuilen niet geschikt voor uw werk in Voskuilen of
 • u functioneert niet voldoende in Voskuilen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voskuilen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voskuilen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voskuilen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voskuilen verblijft, dan mag uw werkgever in Voskuilen u eveneens wel ontslaan.