Ontslag Voskuil

Uw werkgever in Voskuil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voskuil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voskuil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voskuil. Uw werkgever in Voskuil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voskuil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voskuil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voskuil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voskuil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voskuil of met bevallingsverlof bent in Voskuil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voskuil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voskuil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voskuil
 • Als u in Voskuil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voskuil wilt opnemen;
 • Omdat u in Voskuil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voskuil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voskuil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voskuil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voskuil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voskuil. Uitzonderingen in Voskuil;
 • Als uw werkgever in Voskuil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voskuil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voskuil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voskuil niet geschikt voor uw werk in Voskuil of
 • u functioneert niet voldoende in Voskuil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voskuil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voskuil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voskuil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voskuil verblijft, dan mag uw werkgever in Voskuil u eveneens wel ontslaan.