Ontslag Voske

Uw werkgever in Voske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voske. Uw werkgever in Voske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voske of met bevallingsverlof bent in Voske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voske
 • Als u in Voske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voske wilt opnemen;
 • Omdat u in Voske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voske. Uitzonderingen in Voske;
 • Als uw werkgever in Voske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voske niet geschikt voor uw werk in Voske of
 • u functioneert niet voldoende in Voske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voske verblijft, dan mag uw werkgever in Voske u eveneens wel ontslaan.