Ontslag Vosberg

Uw werkgever in Vosberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vosberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vosberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vosberg. Uw werkgever in Vosberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vosberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vosberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vosberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vosberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vosberg of met bevallingsverlof bent in Vosberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vosberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vosberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vosberg
 • Als u in Vosberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vosberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Vosberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vosberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vosberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vosberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vosberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vosberg. Uitzonderingen in Vosberg;
 • Als uw werkgever in Vosberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vosberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vosberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vosberg niet geschikt voor uw werk in Vosberg of
 • u functioneert niet voldoende in Vosberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vosberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vosberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vosberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vosberg verblijft, dan mag uw werkgever in Vosberg u eveneens wel ontslaan.