Ontslag Vortum-mullem

Uw werkgever in Vortum-mullem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vortum-mullem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vortum-mullem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vortum-mullem. Uw werkgever in Vortum-mullem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vortum-mullem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vortum-mullem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vortum-mullem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vortum-mullem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vortum-mullem of met bevallingsverlof bent in Vortum-mullem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vortum-mullem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vortum-mullem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vortum-mullem
 • Als u in Vortum-mullem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vortum-mullem wilt opnemen;
 • Omdat u in Vortum-mullem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vortum-mullem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vortum-mullem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vortum-mullem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vortum-mullem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vortum-mullem. Uitzonderingen in Vortum-mullem;
 • Als uw werkgever in Vortum-mullem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vortum-mullem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vortum-mullem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vortum-mullem niet geschikt voor uw werk in Vortum-mullem of
 • u functioneert niet voldoende in Vortum-mullem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vortum-mullem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vortum-mullem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vortum-mullem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vortum-mullem verblijft, dan mag uw werkgever in Vortum-mullem u eveneens wel ontslaan.