Ontslag Vorstenbosch

Uw werkgever in Vorstenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vorstenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vorstenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vorstenbosch. Uw werkgever in Vorstenbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vorstenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vorstenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vorstenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vorstenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vorstenbosch of met bevallingsverlof bent in Vorstenbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vorstenbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vorstenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vorstenbosch
 • Als u in Vorstenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vorstenbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Vorstenbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vorstenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vorstenbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vorstenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vorstenbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vorstenbosch. Uitzonderingen in Vorstenbosch;
 • Als uw werkgever in Vorstenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vorstenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vorstenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vorstenbosch niet geschikt voor uw werk in Vorstenbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Vorstenbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vorstenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vorstenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vorstenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vorstenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Vorstenbosch u eveneens wel ontslaan.