Ontslag Vorchten

Uw werkgever in Vorchten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vorchten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vorchten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vorchten. Uw werkgever in Vorchten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vorchten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vorchten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vorchten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vorchten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vorchten of met bevallingsverlof bent in Vorchten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vorchten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vorchten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vorchten
 • Als u in Vorchten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vorchten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vorchten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vorchten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vorchten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vorchten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vorchten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vorchten. Uitzonderingen in Vorchten;
 • Als uw werkgever in Vorchten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vorchten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vorchten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vorchten niet geschikt voor uw werk in Vorchten of
 • u functioneert niet voldoende in Vorchten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vorchten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vorchten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vorchten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vorchten verblijft, dan mag uw werkgever in Vorchten u eveneens wel ontslaan.