Ontslag Voorweg

Uw werkgever in Voorweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorweg. Uw werkgever in Voorweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorweg of met bevallingsverlof bent in Voorweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorweg
 • Als u in Voorweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorweg. Uitzonderingen in Voorweg;
 • Als uw werkgever in Voorweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorweg niet geschikt voor uw werk in Voorweg of
 • u functioneert niet voldoende in Voorweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorweg verblijft, dan mag uw werkgever in Voorweg u eveneens wel ontslaan.