Ontslag Voortje

Uw werkgever in Voortje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voortje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voortje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voortje. Uw werkgever in Voortje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voortje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voortje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voortje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voortje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voortje of met bevallingsverlof bent in Voortje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voortje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voortje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voortje
 • Als u in Voortje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voortje wilt opnemen;
 • Omdat u in Voortje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voortje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voortje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voortje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voortje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voortje. Uitzonderingen in Voortje;
 • Als uw werkgever in Voortje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voortje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voortje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voortje niet geschikt voor uw werk in Voortje of
 • u functioneert niet voldoende in Voortje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voortje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voortje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voortje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voortje verblijft, dan mag uw werkgever in Voortje u eveneens wel ontslaan.