Ontslag Voorthuizen

Uw werkgever in Voorthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorthuizen. Uw werkgever in Voorthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorthuizen of met bevallingsverlof bent in Voorthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorthuizen
 • Als u in Voorthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorthuizen. Uitzonderingen in Voorthuizen;
 • Als uw werkgever in Voorthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorthuizen niet geschikt voor uw werk in Voorthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Voorthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Voorthuizen u eveneens wel ontslaan.