Ontslag Voorteind

Uw werkgever in Voorteind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorteind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorteind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorteind. Uw werkgever in Voorteind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorteind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorteind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorteind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorteind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorteind of met bevallingsverlof bent in Voorteind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorteind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorteind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorteind
 • Als u in Voorteind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorteind wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorteind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorteind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorteind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorteind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorteind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorteind. Uitzonderingen in Voorteind;
 • Als uw werkgever in Voorteind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorteind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorteind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorteind niet geschikt voor uw werk in Voorteind of
 • u functioneert niet voldoende in Voorteind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorteind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorteind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorteind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorteind verblijft, dan mag uw werkgever in Voorteind u eveneens wel ontslaan.