Ontslag Voorstonden

Uw werkgever in Voorstonden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorstonden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorstonden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorstonden. Uw werkgever in Voorstonden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorstonden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorstonden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorstonden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorstonden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorstonden of met bevallingsverlof bent in Voorstonden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorstonden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorstonden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorstonden
 • Als u in Voorstonden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorstonden wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorstonden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorstonden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorstonden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorstonden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorstonden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorstonden. Uitzonderingen in Voorstonden;
 • Als uw werkgever in Voorstonden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorstonden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorstonden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorstonden niet geschikt voor uw werk in Voorstonden of
 • u functioneert niet voldoende in Voorstonden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorstonden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorstonden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorstonden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorstonden verblijft, dan mag uw werkgever in Voorstonden u eveneens wel ontslaan.