Ontslag Voorsterveld

Uw werkgever in Voorsterveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorsterveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorsterveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorsterveld. Uw werkgever in Voorsterveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorsterveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorsterveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorsterveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorsterveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorsterveld of met bevallingsverlof bent in Voorsterveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorsterveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorsterveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorsterveld
 • Als u in Voorsterveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorsterveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorsterveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorsterveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorsterveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorsterveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorsterveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorsterveld. Uitzonderingen in Voorsterveld;
 • Als uw werkgever in Voorsterveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorsterveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorsterveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorsterveld niet geschikt voor uw werk in Voorsterveld of
 • u functioneert niet voldoende in Voorsterveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorsterveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorsterveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorsterveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorsterveld verblijft, dan mag uw werkgever in Voorsterveld u eveneens wel ontslaan.