Ontslag Voorste diesdonk

Uw werkgever in Voorste diesdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorste diesdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorste diesdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorste diesdonk. Uw werkgever in Voorste diesdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorste diesdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorste diesdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorste diesdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorste diesdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorste diesdonk of met bevallingsverlof bent in Voorste diesdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorste diesdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorste diesdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorste diesdonk
 • Als u in Voorste diesdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorste diesdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorste diesdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorste diesdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorste diesdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorste diesdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorste diesdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorste diesdonk. Uitzonderingen in Voorste diesdonk;
 • Als uw werkgever in Voorste diesdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorste diesdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorste diesdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorste diesdonk niet geschikt voor uw werk in Voorste diesdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Voorste diesdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorste diesdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorste diesdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorste diesdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorste diesdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Voorste diesdonk u eveneens wel ontslaan.