Ontslag Voorste brug

Uw werkgever in Voorste brug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorste brug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorste brug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorste brug. Uw werkgever in Voorste brug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorste brug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorste brug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorste brug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorste brug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorste brug of met bevallingsverlof bent in Voorste brug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorste brug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorste brug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorste brug
 • Als u in Voorste brug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorste brug wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorste brug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorste brug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorste brug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorste brug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorste brug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorste brug. Uitzonderingen in Voorste brug;
 • Als uw werkgever in Voorste brug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorste brug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorste brug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorste brug niet geschikt voor uw werk in Voorste brug of
 • u functioneert niet voldoende in Voorste brug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorste brug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorste brug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorste brug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorste brug verblijft, dan mag uw werkgever in Voorste brug u eveneens wel ontslaan.