Ontslag Voorste beersdonk

Uw werkgever in Voorste beersdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorste beersdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorste beersdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorste beersdonk. Uw werkgever in Voorste beersdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorste beersdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorste beersdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorste beersdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorste beersdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorste beersdonk of met bevallingsverlof bent in Voorste beersdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorste beersdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorste beersdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorste beersdonk
 • Als u in Voorste beersdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorste beersdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorste beersdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorste beersdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorste beersdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorste beersdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorste beersdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorste beersdonk. Uitzonderingen in Voorste beersdonk;
 • Als uw werkgever in Voorste beersdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorste beersdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorste beersdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorste beersdonk niet geschikt voor uw werk in Voorste beersdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Voorste beersdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorste beersdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorste beersdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorste beersdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorste beersdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Voorste beersdonk u eveneens wel ontslaan.