Ontslag Voorschoten

Uw werkgever in Voorschoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorschoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorschoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorschoten. Uw werkgever in Voorschoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorschoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorschoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorschoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorschoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorschoten of met bevallingsverlof bent in Voorschoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorschoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorschoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorschoten
 • Als u in Voorschoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorschoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorschoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorschoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorschoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorschoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorschoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorschoten. Uitzonderingen in Voorschoten;
 • Als uw werkgever in Voorschoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorschoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorschoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorschoten niet geschikt voor uw werk in Voorschoten of
 • u functioneert niet voldoende in Voorschoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorschoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorschoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorschoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorschoten verblijft, dan mag uw werkgever in Voorschoten u eveneens wel ontslaan.