Ontslag Voorrijp /foarryp

Uw werkgever in Voorrijp /foarryp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorrijp /foarryp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorrijp /foarryp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorrijp /foarryp. Uw werkgever in Voorrijp /foarryp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorrijp /foarryp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorrijp /foarryp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorrijp /foarryp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorrijp /foarryp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorrijp /foarryp of met bevallingsverlof bent in Voorrijp /foarryp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorrijp /foarryp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorrijp /foarryp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorrijp /foarryp
 • Als u in Voorrijp /foarryp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorrijp /foarryp wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorrijp /foarryp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorrijp /foarryp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorrijp /foarryp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorrijp /foarryp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorrijp /foarryp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorrijp /foarryp. Uitzonderingen in Voorrijp /foarryp;
 • Als uw werkgever in Voorrijp /foarryp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorrijp /foarryp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorrijp /foarryp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorrijp /foarryp niet geschikt voor uw werk in Voorrijp /foarryp of
 • u functioneert niet voldoende in Voorrijp /foarryp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorrijp /foarryp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorrijp /foarryp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorrijp /foarryp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorrijp /foarryp verblijft, dan mag uw werkgever in Voorrijp /foarryp u eveneens wel ontslaan.