Ontslag Voorhout

Uw werkgever in Voorhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorhout. Uw werkgever in Voorhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorhout of met bevallingsverlof bent in Voorhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorhout
 • Als u in Voorhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorhout. Uitzonderingen in Voorhout;
 • Als uw werkgever in Voorhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorhout niet geschikt voor uw werk in Voorhout of
 • u functioneert niet voldoende in Voorhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorhout verblijft, dan mag uw werkgever in Voorhout u eveneens wel ontslaan.