Ontslag Vooreind

Uw werkgever in Vooreind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vooreind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vooreind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vooreind. Uw werkgever in Vooreind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vooreind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vooreind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vooreind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vooreind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vooreind of met bevallingsverlof bent in Vooreind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vooreind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vooreind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vooreind
 • Als u in Vooreind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vooreind wilt opnemen;
 • Omdat u in Vooreind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vooreind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vooreind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vooreind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vooreind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vooreind. Uitzonderingen in Vooreind;
 • Als uw werkgever in Vooreind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vooreind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vooreind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vooreind niet geschikt voor uw werk in Vooreind of
 • u functioneert niet voldoende in Vooreind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vooreind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vooreind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vooreind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vooreind verblijft, dan mag uw werkgever in Vooreind u eveneens wel ontslaan.