Ontslag Voordijk

Uw werkgever in Voordijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voordijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voordijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voordijk. Uw werkgever in Voordijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voordijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voordijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voordijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voordijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voordijk of met bevallingsverlof bent in Voordijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voordijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voordijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voordijk
 • Als u in Voordijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voordijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Voordijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voordijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voordijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voordijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voordijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voordijk. Uitzonderingen in Voordijk;
 • Als uw werkgever in Voordijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voordijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voordijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voordijk niet geschikt voor uw werk in Voordijk of
 • u functioneert niet voldoende in Voordijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voordijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voordijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voordijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voordijk verblijft, dan mag uw werkgever in Voordijk u eveneens wel ontslaan.