Ontslag Voordeldonk

Uw werkgever in Voordeldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voordeldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voordeldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voordeldonk. Uw werkgever in Voordeldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voordeldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voordeldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voordeldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voordeldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voordeldonk of met bevallingsverlof bent in Voordeldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voordeldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voordeldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voordeldonk
 • Als u in Voordeldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voordeldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Voordeldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voordeldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voordeldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voordeldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voordeldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voordeldonk. Uitzonderingen in Voordeldonk;
 • Als uw werkgever in Voordeldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voordeldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voordeldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voordeldonk niet geschikt voor uw werk in Voordeldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Voordeldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voordeldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voordeldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voordeldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voordeldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Voordeldonk u eveneens wel ontslaan.